Loading fehamnews خبر فهام

🔺 صادرات نفت عراق در آوریل ثابت ماند

🔹 وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت فدرال این کشور در ماه آوریل امسال با ۲ میلیون و ۹۴۷ هزار بشکه در روز ثابت بود.

https://www.mehrnews.com/news/5204276/صادرات-نفت-عراق-در-آوریل-ثابت-ماند
mediaad-Pazs