Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هدف گذاری برای توسعه صادرات شکلات!

🔺 هدف گذاری برای توسعه صادرات شکلات!

🔹 با وجود تداوم شیوع ویروس کرونا، به نظر می‌رسد تجارت بین الملل توانسته خود را با وضعیت فعلی وفق دهد و از این رو پیش بینی می‌شود آمار تجارت در سال جاری افزایش یابد.

https://www.isna.ir/news/1400021409589/هدف-گذاری-برای-توسعه-صادرات-شکلات
mediaad-Pazs