Loading fehamnews خبر فهام

🔺 انتقاد رئیس جمهور فیلیپین از وزیر خارجه اش

🔺 انتقاد رئیس جمهور فیلیپین از وزیر خارجه اش

🔹 پس از حملات تند لفظی وزیر خارجه فیلیپین علیه چین رئیس جمهور این کشور در صدد جمع کردن اوضاع برآمد و گفت که چین همچنان "ولی‌نعمت" دولتش باقی می‌ماند.

https://www.isna.ir/news/1400021409599/انتقاد-رئیس-جمهور-فیلیپین-از-وزیر-خارجه-اش
mediaad-Pazs