🔺 روسیه: باب جدید مذاکرات برای احیای کامل برجام باز شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 روسیه: باب جدید مذاکرات برای احیای کامل برجام باز شد

🔺 روسیه: باب جدید مذاکرات برای احیای کامل برجام باز شد

🔹 رئیس هیات روسیه در مذاکرات برجام گفت که نشست امروز (پنجشنبه) کمیسیون مشترک در وین دور جدیدی از گفت‌وگوها را در خصوص احیای کامل این توافق باز کرد.

ادامه مطلب ...