🔺 رئیس جمهور آینده باید دغدغه حل مشکلات مردم را داشته باشد/ حضور مردم در انتخابات برای ایران اسلامی قدرت محسوب می شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیس جمهور آینده باید دغدغه حل مشکلات مردم را داشته باشد/ حضور مردم در انتخابات برای ایران اسلامی قدرت محسوب می شود

🔺 رئیس جمهور آینده باید دغدغه حل مشکلات مردم را داشته باشد/ حضور مردم در انتخابات برای ایران اسلامی قدرت محسوب می شود

🔺 رئیس جمهور آینده باید دغدغه حل مشکلات مردم را داشته باشد/ حضور مردم در انتخابات برای ایران اسلامی قدرت محسوب می شود

🔹 نماینده مردم پلدختر در مجلس گفت: رئیس جمهور آینده باید دغدغه حل مشکلات مردم را داشته باشد که چنین موضوعی باعث رضایتمندی ملت عزیزمان خواهد شد.

ادامه مطلب ...