🔺 موفقیت های اخیرمتخصصان در پروژه مشترک تولید واکسن انستیتو پاستورایران با کوبا

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 موفقیت های اخیرمتخصصان در پروژه مشترک تولید واکسن انستیتو پاستورایران با کوبا

🔺 موفقیت های اخیرمتخصصان در پروژه مشترک تولید واکسن انستیتو پاستورایران با کوبا

🔹 در حوزه تولید واکسن کرونا نیز چندین پلتفرم تولید واکسن در انستیتو پاستور ایران دنبال می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تولید واکسن مشترک با کشور کوبا است که فاز ۳ مطالعات بالینی آن همزمان در ایران و کوبا آغاز شده است.

ادامه مطلب ...