🔺 بلایی که بانک‌ها بر سر مردم آوردند، بعثی‌های عراقی نیاوردند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بلایی که بانک‌ها بر سر مردم آوردند، بعثی‌های عراقی نیاوردند

🔺 بلایی که بانک‌ها بر سر مردم آوردند، بعثی‌های عراقی نیاوردند

🔺 بلایی که بانک‌ها بر سر مردم آوردند، بعثی‌های عراقی نیاوردند

🔹 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: فکر می‌کنم بلایی که بانک‌ها بر سر ملت ایران آوردند، بعثی‌های عراقی نیاوردند زیرا نه تنها تولید را زمین زدند، بلکه به رفاه مردم نیز آسیب‌های جدی وارد کردند.

ادامه مطلب ...