🔺 تسهیل واردات نهاده‌های تولید و دارو/ پرداخت حقوق ورودی در انتها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تسهیل واردات نهاده‌های تولید و دارو/ پرداخت حقوق ورودی در انتها

🔺 تسهیل واردات نهاده‌های تولید و دارو/ پرداخت حقوق ورودی در انتها

🔺 تسهیل واردات نهاده‌های تولید و دارو/ پرداخت حقوق ورودی در انتها

🔹 آن طور که معاون فنی گمرک ایران می‌گوید طی مصوبات اخیر و ابلاغ وزیر اقتصاد، حقوق ورودی واردات نهاده‌های تولید و دارو در انتهای تشریفات گمرکی اخذ خواهد شد که عاملی موثر در تسریع و تسهیل روند واردات و ترخیص این اقلام است.

ادامه مطلب ...