🔺 برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات شوراها در ۲۴ مرکز استان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات شوراها در ۲۴ مرکز استان

🔺 برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات شوراها در ۲۴ مرکز استان

🔺 برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات شوراها در ۲۴ مرکز استان

🔹 رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور از برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات شوراها در ۲۴ مرکز استان خبر داد و گفت: در ۲۴ مرکز استان رای دهندگان در انتخابات شوراها به‌جای تعرفه کاغذی یک کارت الکترونیک دریافت خواهند کرد و از طریق دستگاه اخذ رای می‌توانند رای خود را با ورود کد داوطلب انجام دهند و از این طریق عملیات شمارش آرا به سرعت و با دقت در پایان زمان رای گیری انجام خواهد گرفت.

ادامه مطلب ...