🔺 نیروگاه سیریک اولین پروژه بزرگی است که با وام دولتی روسیه احداث می شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 نیروگاه سیریک اولین پروژه بزرگی است که با وام دولتی روسیه احداث می شود

🔺 نیروگاه سیریک اولین پروژه بزرگی است که با وام دولتی روسیه احداث می شود

🔹 وزیر نیرو گفت: نیروگاه سیریک مهمترین و یا اولین پروژه بزرگی است که با استفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه ساخته می‌شود که چند سال پیش با مجوز مجلس شورای اسلامی در مسیر استفاده قرار گرفت.

ادامه مطلب ...