🔺 گفتگوی سران اتحادیه اروپا در حاشیه نشست گروه هفت با جانسون

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 گفتگوی سران اتحادیه اروپا در حاشیه نشست گروه هفت با جانسون

🔹 اورزولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا و شارل میشل رئیس شورای اروپا در دیداری در حاشیه نشست گروه هفت درباره موضوع حساس پیامد‌های برگزیت در ایرلند شمالی با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس گفتگو می‌کنند.

ادامه مطلب ...