🔺 آمادگی جهاددانشگاهی برای همکاری با دولت منتخب آینده

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آمادگی جهاددانشگاهی برای همکاری با دولت منتخب آینده

🔹 رییس جهاددانشگاهی بر آمادگی این نهاد برای کمک و همکاری با دولت منتخب آینده تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا توانمندی‌های این نهاد را به دولتمردان جدید بشناسانیم و آن‌ها را با توانمندی‌های جهاددانشگاهی آشنا کنیم تا بتوانیم همکاری بسیار نزدیکی را با دولت منتخب آینده داشته باشیم.

ادامه مطلب ...