🔺 قاضی‌زاده هاشمی: جراحی مشکلات جامعه نیازمند تغییر در اداره کشور است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 قاضی‌زاده هاشمی: جراحی مشکلات جامعه نیازمند تغییر در اداره کشور است

🔺 قاضی‌زاده هاشمی: جراحی مشکلات جامعه نیازمند تغییر در اداره کشور است

🔺 قاضی‌زاده هاشمی: جراحی مشکلات جامعه نیازمند تغییر در اداره کشور است

🔹 استان‌ها- ایرنا - نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت سلام" آمده با اداره کشور توسط مردم و با جراحی بسیاری از مسائل و مشکلات مزمن موجود با رویکرد تغییر ریل اداره امور باعث بهبود کامل و رشد و ارتقای جامعه شود.

ادامه مطلب ...