🔺 مردم اجازه ندهند شبهات سیاسی آنها را سست کند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مردم اجازه ندهند شبهات سیاسی آنها را سست کند

🔺 مردم اجازه ندهند شبهات سیاسی آنها را سست کند

🔹 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از مردم خواست که با مغتنم شمردن فرصت باقیمانده، اجازه ندهند که شبهات سیاسی آنها را سست کند و گفت: باید با مردم حرف بزنیم در این صورت خواهیم دید که مردم با وجود فضاسازی ها، درست انتخاب می کنند.

ادامه مطلب ...