🔺 انگلیس و آمریکا سند همکاری‌های فراآتلانتیک امضاء کردند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 انگلیس و آمریکا سند همکاری‌های فراآتلانتیک امضاء کردند

🔺 انگلیس و آمریکا سند همکاری‌های فراآتلانتیک امضاء کردند

🔹 هشتاد سال پس از آن‌که رهبران وقت انگلیس و آمریکا برای دوران پسا جنگ جهانی دوم، منشور آتلانتیک را ناظر بر پیوند اتحاد میان دو سوی اقیانوس اطلس امضاء کردند، بوریس جانسون و جو بایدن نسخه جدیدی از این سند را منطبق با چالش‌های جدید بین‌المللی امضاء کردند.

ادامه مطلب ...