🔺 مهم‌ترین دلیل رکود واحدها، کمبود نقدینگی است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مهم‌ترین دلیل رکود واحدها، کمبود نقدینگی است

🔺 مهم‌ترین دلیل رکود واحدها، کمبود نقدینگی است

🔹 بر اساس آمارها تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۵۵ هزار نفر در واحدهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند مشغول به کار بودند، نزدیک به ۵۰ درصد کل واحدها در صنایع فلزی و شیمیایی فعال هستند ۸۵۲۱ واحد نیز در شهرک‌ها غیرفعال است که  ۵۶.۹ درصد آن‌ها به دلیل کمبود نقدینگی دچار این وضعیت شده‌اند.

ادامه مطلب ...