🔺 پای گاز طبیعی به بورس باز شد اما...!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پای گاز طبیعی به بورس باز شد اما...!

🔺 پای گاز طبیعی به بورس باز شد اما...!

🔹 زمستان سال گذشته بود که مجلس نشینان دولت دوازدهم را مکلف به عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی کردند، تکلیفی که آیین نامه آن چهارشنبه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد و بالاخره گاز طبیعی بر تن بورس انرژی نشست اما این سناریو کامل نیست.

ادامه مطلب ...