🔺 آیا نظامی‌ها به خودروسازی ایران ورود می‌کنند؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آیا نظامی‌ها به خودروسازی ایران ورود می‌کنند؟

🔺 آیا نظامی‌ها به خودروسازی ایران ورود می‌کنند؟

🔹 با وجود نزدیک شدن به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، هنوز نامزدها برنامه دقیقی از طرح‌های خود برای آینده صنعت خودرو را ارائه نکرده‌اند. در این رابطه گمانه زنی‌هایی مبنی بر احتمال استفاده از ظرفیت نیروهای نظامی در صنعت خودرو مطرح شده است.

ادامه مطلب ...