🔺 اجرای کامل پروتکل های بهداشتی، سلامت انتخابات و رای دهندگان را تضمین می کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اجرای کامل پروتکل های بهداشتی، سلامت انتخابات و رای دهندگان را تضمین می کند

🔺 اجرای کامل پروتکل های بهداشتی، سلامت انتخابات و رای دهندگان را تضمین می کند

🔺 اجرای کامل پروتکل های بهداشتی، سلامت انتخابات و رای دهندگان را تضمین می کند

🔹 جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا بعد از ظهر چهارشنبه در حضور رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد و کمیته های امنیتی – اجتماعی و بهداشت و درمان گزارش های خود را از وضعیت کنترل و مهار بیماری در کشور و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی و نظارت بر روند اجرای دستورالعمل ها در ایام تبلیغات انتخاباتی و روز برگزاری انتخابات ارائه کردند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup