🔺 فراخوان حمایت از استارتاپ‌های فعال در تولید محصولات و خدمات شناختی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 فراخوان حمایت از استارتاپ‌های فعال در تولید محصولات و خدمات شناختی

🔺 فراخوان حمایت از استارتاپ‌های فعال در تولید محصولات و خدمات شناختی

🔺 فراخوان حمایت از استارتاپ‌های فعال در تولید محصولات و خدمات شناختی

🔹 استارتاپ‌های فعال درشرکت‌های شتاب‌دهنده و تولیدکننده محصولات و خدمات شناختی تا 20 تیر ماه مهلت دارند تقاضای دریافت حمایت‌ خود را از طریق سایت cogc.ir به ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی ارائه کنند.

ادامه مطلب ...
popup