🔺 سهرابیان: کرونا مانع اردو خارج از کشور المپین‌های قایقرانی شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 سهرابیان: کرونا مانع اردو خارج از کشور المپین‌های قایقرانی شد

🔺 سهرابیان: کرونا مانع اردو خارج از کشور المپین‌های قایقرانی شد

🔺 سهرابیان: کرونا مانع اردو خارج از کشور المپین‌های قایقرانی شد

🔹 رییس فدراسیون قایقرانی با اشاره به برنامه این فدراسیون برای موفقیت ورزشکاران در المپیک و پارالمپیک گفت: شیوع و فراگیری ویروس کرونا برنامه اعزام قایقرانان المپیکی ایران را به خارج از کشور لغو کرد و ما برای تمرین در برخی از مواقع محدودیت‌هایی داریم.

ادامه مطلب ...
popup