🔺 هنگام برگزاری آزمون‌های دانشجویان برق و اینترنت قطع نشود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 هنگام برگزاری آزمون‌های دانشجویان برق و اینترنت قطع نشود

🔺 هنگام برگزاری آزمون‌های دانشجویان برق و اینترنت قطع نشود

🔺 هنگام برگزاری آزمون‌های دانشجویان برق و اینترنت قطع نشود

🔹 رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه ای به ۴ وزیر نیرو، علوم، آموزش و پرورش و ارتباطات با اشاره به اختلالاتی در هنگام برگزاری آزمون های دانش آموزان و دانشجویان تاکید کرد که تمهیداتی اتخاذ شده تا هنگام برگزاری آزمون ها قطعی برق و اختلالاتی در شبکه اینترنت ایجاد نشود.

ادامه مطلب ...
popup