🔺 معاون وزیر: یک میلیون و۴۰۰هزار ورزشکار زن سازمان‌یافته داریم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 معاون وزیر: یک میلیون و۴۰۰هزار ورزشکار زن سازمان‌یافته داریم

🔺 معاون وزیر: یک میلیون و۴۰۰هزار ورزشکار زن سازمان‌یافته داریم

🔺 معاون وزیر: یک میلیون و۴۰۰هزار ورزشکار زن سازمان‌یافته داریم

🔹 معاون توسعه ورزش زنان آمار ورزشکاران زن سازمانه یافته را یک میلیون و ۴٠٠ هزار نفر عنوان کرد و گفت: بیش از ١٢١ هزار مربی و ٨٢ هزار داور در سطوح مختلف در کشور وجود دارد و چهار زن ریاست فدراسیون‌های پیوند اعضا، اسکیت، چوگان و ژیمناستیک را برعهده دارند.

ادامه مطلب ...
popup