🔺 ساخت دستگاه تصفیه آب توازن کشتی‌ها در سواحل ایرانی دریای خزر

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 ساخت دستگاه تصفیه آب توازن کشتی‌ها در سواحل ایرانی دریای خزر

🔺 ساخت دستگاه تصفیه آب توازن کشتی‌ها در سواحل ایرانی دریای خزر

🔺 ساخت دستگاه تصفیه آب توازن کشتی‌ها در سواحل ایرانی دریای خزر

🔹 دستگاه تصفیه آب توازن کشتی‌ها در سواحل ایرانی دریای خزر توسط دکتر ناز چائی بخش لنگرودی عضو هیئت‌علمی گروه شیمی و دکتر اکرم سادات نعیمی عضو هیئت‌علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه گیلان طراحی و ساخته شد.

ادامه مطلب ...
popup