🔺 عصبانیت الکنو ازرفتار قائمی و سکوت رئیس/دعوت از داورزنی به مناظره

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 عصبانیت الکنو ازرفتار قائمی و سکوت رئیس/دعوت از داورزنی به مناظره

🔺 عصبانیت الکنو ازرفتار قائمی و سکوت رئیس/دعوت از داورزنی به مناظره

🔺 عصبانیت الکنو ازرفتار قائمی و سکوت رئیس/دعوت از داورزنی به مناظره

🔹 چند اتفاق ناخوشایند در آستانه اعزام تیم ملی والیبال ایران به المپیک که با سکوت رئیس فدراسیون همراه شده، عصبانیت سرمربی روس تیم ملی را به همراه داشته تا جایی که وی خواستار مناظره شده است.

ادامه مطلب ...
popup