🔺 تصویب اغلب پیشنهادات کشورمان در نشست مجازی کمیته فرهنگی- اجتماعی مجمع مجالس آسیایی/ تاکید گروه پارلمانی بر ضرورت توجه به تحکیم خانواده و تردد اتباع بیگانه غیرمجاز

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تصویب اغلب پیشنهادات کشورمان در نشست مجازی کمیته فرهنگی- اجتماعی مجمع مجالس آسیایی/ تاکید گروه پارلمانی بر ضرورت توجه به تحکیم خانواده و تردد اتباع بیگانه غیرمجاز

🔺 تصویب اغلب پیشنهادات کشورمان در نشست مجازی کمیته فرهنگی- اجتماعی مجمع مجالس آسیایی/ تاکید گروه پارلمانی بر ضرورت توجه به تحکیم خانواده و تردد اتباع بیگانه غیرمجاز

🔹 رئیس کمیته دائمی امور اجتماعی و فرهنگی APA با ابراز خرسندی از تصویب تمامی پیشنهادات کشورمان در نشست مجازی این کمیته ،گفت: در این نشست اظهارنظر تمامی کشورها شرکت کننده شنیده شد و بیانگر این بود که جمهوری اسلامی ایران روحیه آزادمنشی دارد.

ادامه مطلب ...
popup