🔺 رشد ۳۵ درصدی صادرات؛ نتیجه توسعه پساکرونایی تجارت مرزی آذربایجان‌غربی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 رشد ۳۵ درصدی صادرات؛ نتیجه توسعه پساکرونایی تجارت مرزی آذربایجان‌غربی

🔺 رشد ۳۵ درصدی صادرات؛ نتیجه توسعه پساکرونایی تجارت مرزی آذربایجان‌غربی

🔺 رشد ۳۵ درصدی صادرات؛ نتیجه توسعه پساکرونایی تجارت مرزی آذربایجان‌غربی

🔹 مرزهای آذربایجان غربی پس از یک دوره کوتاه رکود در دوره کرونا، بخشی از ظرفیت کامل خود را با نگاه درست و منطقی به موضوع مرز و جایگاه آن در توسعه استان بازیافته اند که نتیجه آن، رشد ۳۵ درصدی صادرات از استان طی ایام گذشته از امسال نسبت به سال گذشته بوده است.

ادامه مطلب ...
popup