🔺 صالحی‌امیری: هیچ وقتی را در حاشیه صرف نکردیم/ سلطانی‌فر: ورزشکاران اعزامی بخشی از مسیر قهرمانی را طی کرده‌اند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 صالحی‌امیری: هیچ وقتی را در حاشیه صرف نکردیم/ سلطانی‌فر: ورزشکاران اعزامی بخشی از مسیر قهرمانی را طی کرده‌اند

🔺 صالحی‌امیری: هیچ وقتی را در حاشیه صرف نکردیم/ سلطانی‌فر: ورزشکاران اعزامی بخشی از مسیر قهرمانی را طی کرده‌اند

🔹 رئیس کمیته ملی المپیک گفت: در این چهار سال تصمیم گرفتیم با هماهنگی وزارت ورزش و کمیته، فدراسیون‌ها و پارالمپیک هیچ وقتی را در حاشیه صرف نکنیم.

ادامه مطلب ...
popup