🔺 خرید و ذبح دام خارج از نظارت سازمان دامپزشکی ممنوع است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خرید و ذبح دام خارج از نظارت سازمان دامپزشکی ممنوع است

🔹 رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تاکید بر اینکه ذبح دام باید صرفا در کشتارگاه ها تحت نظارت ادارات کل دامپزشکی انجام شود، گفت: مردم از خرید دام زنده و یا گوشت هایی که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می شوند، خودداری کنند.

ادامه مطلب ...
popup