🔺 گزارش اثربخشی فعالیت‌های کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری در حال تدوین است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 گزارش اثربخشی فعالیت‌های کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری در حال تدوین است

🔺 گزارش اثربخشی فعالیت‌های کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری در حال تدوین است

🔺 گزارش اثربخشی فعالیت‌های کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری در حال تدوین است

🔹 دبیر کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری با بیان اینکه گزارش اثربخشی فعالیت‌های این کارگروه در حال تدوین است، گفت: با حضور فعال و حمایت دکتر غلامی، وزیر علوم در جلسات کارگروه، هیچ مشکل حل نشدنی نداشتیم.

ادامه مطلب ...
popup