🔺 اشرف غنی: طالبان عزم صلح ندارد / آزادی ۵ هزار زندانی طالبان اشتباه بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 اشرف غنی: طالبان عزم صلح ندارد / آزادی ۵ هزار زندانی طالبان اشتباه بود

🔺 اشرف غنی: طالبان عزم صلح ندارد / آزادی ۵ هزار زندانی طالبان اشتباه بود

🔹 رییس جمهور افغانستان در سخنرانی اش پس از ادای نماز عید در کاخ ریاست جمهوری با انتقاد از طالبان گفت که این گروه با افزایش جنگ آشکار ساخت که اراده جدی به صلح ندارند و رهایی ۵ هزار زندانی این گروه نتوانست طالبان را به مذاکرات جدی بکشاند.

ادامه مطلب ...
popup