🔺 انجام تعهدات واکسن روسی از طریق تولید مشترک واکسن ایران و روسیه / تنها ۹۲۰ هزار دز واکسن ناشی از توافق تحویل ایران شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 انجام تعهدات واکسن روسی از طریق تولید مشترک واکسن ایران و روسیه / تنها ۹۲۰ هزار دز واکسن ناشی از توافق تحویل ایران شد

🔺 انجام تعهدات واکسن روسی از طریق تولید مشترک واکسن ایران و روسیه / تنها ۹۲۰ هزار دز واکسن ناشی از توافق تحویل ایران شد

🔹 مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: تا به امروز تنها ۹۲۰ هزار دز واکسن از توافق واردات ۶۲ میلیون دز واکسن اسپوتنیک وی از کشور روسیه را تحویل گرفته ایم.

ادامه مطلب ...
popup