🔺 سخن کهنه‌سربازان آمریکایی درباره جنگ افغانستان: "ما باختیم"

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سخن کهنه‌سربازان آمریکایی درباره جنگ افغانستان: "ما باختیم"

🔺 سخن کهنه‌سربازان آمریکایی درباره جنگ افغانستان: "ما باختیم"

🔹 تعدادی از کهنه‌سربازان آمریکایی در واکنش به تصمیم رئیس جمهور کشورشان برای خروج از افغانستان تاکید کردند، هدف اصلی حمله به افغانستان خلاصی از شر طالبان بود اما این گروه شبه‌نظامی زمام امور افغانستان را در دست خواهد گرفت و این به معنای شکست آمریکا در این کشور جنگ‌زده، تباه شدن خون‌های ریخته شده و هدر رفتن بودجه‌های هزینه شده در این راه است.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار بین الملل

popup