🔺 همدلی دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت با مردم خوزستان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 همدلی دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت با مردم خوزستان

🔺 همدلی دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت با مردم خوزستان

🔹 در جلسه هفتگی دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت که دیروز دوشنبه برگزار شد، مسائل مربوط به منطقه خوزستان، ریشه‌های نارضایتی مردم این استان، به خصوص در زمینه تامین آب مورد نیاز شهروندان و دیگر معضلات سیاسی و امنیتی این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
popup