🔺 بی اعتمادی انگلیسی‌ها نسبت به نرم‌افزار دولتی ردیاب کووید-۱۹

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بی اعتمادی انگلیسی‌ها نسبت به نرم‌افزار دولتی ردیاب کووید-۱۹

🔺 بی اعتمادی انگلیسی‌ها نسبت به نرم‌افزار دولتی ردیاب کووید-۱۹

🔹 نتایج تحقیقات صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور اعتماد خود را به نرم‌افزار وزارت بهداشت این کشور برای ردیابی بیماران کرونایی و مرتبطبین آن‌ها که روی گوشی همراه نصب می‌شود از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...