🔺 برنامه دولت روسیه برای افزایش استفاده از خودروهای برقی در مسکو

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 برنامه دولت روسیه برای افزایش استفاده از خودروهای برقی در مسکو

🔺 برنامه دولت روسیه برای افزایش استفاده از خودروهای برقی در مسکو

🔹 روسیه که یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده هیدروکربن در جهان محسوب می شود، اعلام کرد که پایتخت این کشور قصد دارد با ایجاد زیرساخت های لازم برای شارژ خودروهای برقی در سال های آینده، استفاده از اتومبیل های الکتریکی را گسترش دهد.

ادامه مطلب ...