🔺 ۲۴نماینده دموکرات آمریکا درپی تعیین نماینده ویژه مبارزه با اسلام هراسی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 ۲۴نماینده دموکرات آمریکا درپی تعیین نماینده ویژه مبارزه با اسلام هراسی

🔺 ۲۴نماینده دموکرات آمریکا درپی تعیین نماینده ویژه مبارزه با اسلام هراسی

🔺 ۲۴نماینده دموکرات آمریکا درپی تعیین نماینده ویژه مبارزه با اسلام هراسی

🔹 ایلهان عمر نماینده دموکرات آمریکا رهبری گروهی شامل ۲۳ نماینده دموکرات را بر عهده دارد که درمیان افزایش جرایم ضد مسلمانان در سراسر جهان، به دنبال تعیین یک نماینده ویژه مبارزه با اسلام هراسی از سوی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هستند.

ادامه مطلب ...