🔺 جاده‌ها و قطارهایی که با همت دولت به مقصد رسید

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جاده‌ها و قطارهایی که با همت دولت به مقصد رسید

🔺 جاده‌ها و قطارهایی که با همت دولت به مقصد رسید

🔹 توسعه۶۰ درصدی مسیر بزرگراهی، ۲۵ درصدی مسیر آزادراهی و اتصال بیش از پنج مرکز استان به شبکه ریلی در دولت تدبیر و امید،اگرچه مخارج دولت را افزایش چشمگیری داد اما هدف اصلی یعنی«تقویت اقتصاد ملی» را با اتصال کریدورهای ناتمام و رسیدن جاده و ریل به بسیاری از استان‌های محروم تا حدودی محقق کرد.

ادامه مطلب ...
popup