🔺 قهرمان‌پور: کار برای دولت رئیسی در بحث برجام سخت است/ حاکمیت دنبال امتیاز بیشتر است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 قهرمان‌پور: کار برای دولت رئیسی در بحث برجام سخت است/ حاکمیت دنبال امتیاز بیشتر است

🔺 قهرمان‌پور: کار برای دولت رئیسی در بحث برجام سخت است/ حاکمیت دنبال امتیاز بیشتر است

🔺 قهرمان‌پور: کار برای دولت رئیسی در بحث برجام سخت است/ حاکمیت دنبال امتیاز بیشتر است

🔹 یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: توقف مذاکرات از سوی ایران و موکول شدن آن به دولت رئیسی، حتما بنا بر مصلحتی بالاتر از مصلحت دولت آقای رییسی و تیمش است و آن مصلحت این است که حاکمیت می‌خواهد امتیازات بیشتری در همین زمان فعلی از طرف‌های مقابل بگیرد.

ادامه مطلب ...
popup