🔺 اضافه شدن سالیانه بیش از ۲هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور در ۸ سال گذشته

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اضافه شدن سالیانه بیش از ۲هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور در ۸ سال گذشته

🔺 اضافه شدن سالیانه بیش از ۲هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور در ۸ سال گذشته

🔺 اضافه شدن سالیانه بیش از ۲هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور در ۸ سال گذشته

🔹 در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مجموع ۲۰ هزار و ۱۷ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق به بهره‌برداری رسیده است، یعنی به‌طور متوسط سالیانه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.

ادامه مطلب ...
popup