🔺 رویترز: شرکت تحریم شده چینی به ایران و ونزوئلا برای صادرات نفت کمک می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 رویترز: شرکت تحریم شده چینی به ایران و ونزوئلا برای صادرات نفت کمک می‌کند

🔺 رویترز: شرکت تحریم شده چینی به ایران و ونزوئلا برای صادرات نفت کمک می‌کند

🔹 رویترز طی گزارشی تایید نشده نوشت: شرکت کنکورد پترولیوم چین که به خاطر مداخله عامدانه در انتقال نفت از ایران، توسط آمریکا تحریم شده هنوز هم یک عامل کلیدی در انتقال نفت به خارج از ونزوئلا و ایران است.

ادامه مطلب ...
popup