🔺 بازار سیمان در قبضه ۳۰ نفر!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بازار سیمان در قبضه ۳۰ نفر!

🔺 بازار سیمان در قبضه ۳۰ نفر!

🔹 به دنبال صعود قیمت هر پاکت سیمان به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، پروژه‌های اقدام ملی مسکن دچار اختلال شده و سازندگان امیدوارند با وصل شدن برق شبانه کارخانجات سیمان و تحقق وعده ارزانی تا دو سه هفته آینده کارها را از سر بگیرند؛ در عین حال تولیدکنندگان سیمان از چنبره زدن ۳۰ نفر در بازار محصولات خود سخن می‌گویند.

ادامه مطلب ...
popup