🔺 دستگاه های متولی سهمیه مرغ استان کرمانشاه را سریعتر تامین و توزیع کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 دستگاه های متولی سهمیه مرغ استان کرمانشاه را سریعتر تامین و توزیع کنند

🔺 دستگاه های متولی سهمیه مرغ استان کرمانشاه را سریعتر تامین و توزیع کنند

🔺 دستگاه های متولی سهمیه مرغ استان کرمانشاه را سریعتر تامین و توزیع کنند

🔹 استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه نظارت بر توزیع مرغ از مرغداری تا کشتارگاه باید بیشتر شود از دستگاه های متولی خواست سهمیه مرغ مردم استان را هرچه سریعتر تامین و در بازار توزیع کنند.

ادامه مطلب ...
popup