🔺 کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی در شرایط تحریم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی در شرایط تحریم

🔺 کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی در شرایط تحریم

🔹  در حالی که در سال ۹۶، بیش از ۶۵ درصد از درآمدهای صادراتی ایران را، صادرات نفت و گاز تشکیل می‌داد که این میزان در سال ۹۹ به ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد ایران در شرایط تحریم توانسته با تمرکز بر صادرات غیرنفتی، وابستگی اقتصاد را به دلارهای نفتی کاهش دهد.

ادامه مطلب ...
popup