🔺 صف طولانی خبرنگاران برای اتوبوس در پایان مراسم افتتاحیه المپیک

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 صف طولانی خبرنگاران برای اتوبوس در پایان مراسم افتتاحیه المپیک

🔺 صف طولانی خبرنگاران برای اتوبوس در پایان مراسم افتتاحیه المپیک

🔺 صف طولانی خبرنگاران برای اتوبوس در پایان مراسم افتتاحیه المپیک

🔹 با پایان آیین افتتاحیه المپیک توکیو در وزشگاه ملی ژاپن صف‌های اتوبوس حامل خبرنگاران رسانه‌های مختلف جهان برای انتقال به محل اسکان موجب ایجاد صفی طولانی شد و خبری از رعایت فاصله اجتماعی هم نیست.

ادامه مطلب ...
popup