🔺 چرا رییس جمهور در بیست و هشتمین روز تکه تکه شد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چرا رییس جمهور در بیست و هشتمین روز تکه تکه شد؟

🔺 چرا رییس جمهور در بیست و هشتمین روز تکه تکه شد؟

🔹 معلم، وزیر آموزش و پرورش، اولین نخست وزیر و دومین رییس جمهور ایران. مردی با ته ریش و سبیل که برای رفتن به دیدار دوستانش از دست محافظانش فرار می کرد. ۲۸ روز بعد از رییس جمهور شدن به فجیع ترین شکل ممکن در دفتر نخست وزیری همراه با نخست وزیر محبوبش تکه تکه شد.

ادامه مطلب ...
popup