🔺 اتصال صد درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار یزد به شبکه ملی اطلاعات

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اتصال صد درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار یزد به شبکه ملی اطلاعات

🔺 اتصال صد درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار یزد به شبکه ملی اطلاعات

🔺 اتصال صد درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار یزد به شبکه ملی اطلاعات

🔹 دسترسی به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات این روزها به یک نیاز تبدیل شده و محدود به شهرها نیست، کارنامه دولت تدبیر و امید در توسعه فناوری اطلاعات با پوشش صد درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار یزد و افزایش ۴۸ برابری پهنای باند اینترنت استان بیانگر اقدامات موثر دولت در این زمینه است.

ادامه مطلب ...
popup