🔺 المپیک 2020 توکیو| صالحی امیری: پیروزی شمشیربازان تصادفی نبوده است/ سابر یکی از پدیده‌های کاروان ما در توکیو خواهد بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 المپیک 2020 توکیو| صالحی امیری: پیروزی شمشیربازان تصادفی نبوده است/ سابر یکی از پدیده‌های کاروان ما در توکیو خواهد بود

🔺 المپیک 2020 توکیو| صالحی امیری: پیروزی شمشیربازان تصادفی نبوده است/ سابر یکی از پدیده‌های کاروان ما در توکیو خواهد بود

🔹 رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان عملکرد شاگردان پیمان فخری در مسابقات شمشیربازی المپیک توکیو را ستود و گفت که پیروزی‌های آنها تصادفی به دست نیامده است.

ادامه مطلب ...
popup