🔺 تحلیل فرانس 24 از احداث خط لوله نفت گوره-جاسک ایران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تحلیل فرانس 24 از احداث خط لوله نفت گوره-جاسک ایران

🔹 فرانس 24 در تحلیلی از احداث خط لوله گوره-جاسک ایران نوشت: صادرات نفت ایران از بندر جاسک تعداد نفتکش‌هایی که از مهمترین گذرگاه آبی جهان عبور می‌کنند را کاهش خواهد داد و می‌تواند خطر افزایش قیمت نفت را پایین آورد.

ادامه مطلب ...
popup