🔺 پاکستان از سازمان ملل خواست درباره استفاده هند از بدافزار پگاسوس تحقیق کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 پاکستان از سازمان ملل خواست درباره استفاده هند از بدافزار پگاسوس تحقیق کند

🔺 پاکستان از سازمان ملل خواست درباره استفاده هند از بدافزار پگاسوس تحقیق کند

🔹 پاکستان از سازمان ملل خواسته است تا درباره استفاده هند از یک جاسوس‌افزاز ساخت اسرائیل موسوم به پگاسوس به منظور جاسوسی از چهره‌هایی نظیر عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان تحقیقات انجام دهد.

ادامه مطلب ...
popup